EURO-val kompatibilis fizető rendszerek
ProDIGI HUNGARY Kft.
 Magyar Ital- és
Áruautoma Szövetség tagja 


További információt itt talál
www.miasz.hu
(c) Prodigi 2004-2014

  PRODIGI HUNGARY Kft.
        1144 Budapest
      Gvadányi u. 65-67

  
Mobil telefonos
   elérhetőségünk
      változatlan :
  +36 30 961 2038
  Szerviz  0630 558 5492
  E-mail prodigi@prodigi.hu

AKTUÁLIS...

Kedves Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk ...

Az új CF8000-es sorozat
már hamarosan nalunk is...

 ÚJDONSÁG : SVE parner
 A múlt év végén cégünk ...

 Az új magyar bankjegyek
 adatait tartalmazó MATRIX
 SW már letölthető...
 
 Megjött az új bankjegyek
 adatait tartalmazó SW az
 SC83XX bankjegyolv....


                 ... régebbi infók
1. Základné informácie

        Bezhotovostné systémy platenia za tovary a služby prostredníctvom mobilných telefónov sú dnes vo svete stále populárnejšou a rýchle sa rozvíjajúcou oblasťou.

        Pri výbere najvhodnejšej technológie treba brať do úvahy niekoľko dôležitých faktorov a hľadísk, ktoré zásadne môžu ovplyvniť úspešnosť zavedenia tejto formy platenia a mieru jej akceptácie verejnosťou :
  •  proces platenia musí byť čo najjednoduchší
  •  rýchlosť transakcie musí byť porovnateľná, prípadne kratšia, ako pri iných spôsoboch platenia - napríklad pri platbe hotovosťou je to čas potrebný na výber vhodných drobných mincí (príp.bankoviek) a ich vhadzovanie do automatu
  •  platba mobilom nesmie predražiť kupovaný tovar (službu)
  •  pri debetnom systéme je potrebný ľahko dostupný systém dobíjania kreditu (napr. cez internetový portál, z ATM, alebo jednoducho dostupnými dobíjacíni kartami - podobne ako kredit pri predplatených SIM kartách mobilných operátorov)
  1. Základné informácie
  2. Systém UMAtel
  3. Popis platenia mobilom v systéme UMAtel
  4. Možnosti dobíjania kreditu
2. Systém UMAtel

        Umatel je univerzálny telemetrický modul, vyvinutý pre použitie najmä v predajných automatoch. Integruje v sebe 2 hlavné funkčné jednotky : telemetrický modul a jednotku mobilného platenia. Dodáva sa v dvoch vyhotoveniach :
  •  UMA2021 základná verzia
  • UMA2025 s integrovaným displejom
        Z hľadiska pripojiteľnosti je Umatel
vybavený všetkými štandardnými vendingovými
rozhraniami (EXEC/BDV, MDB a DEX/DDCMP).
Táto vlastnosť, spolu s bohatou SW výbavou, ho
predurčuje na použitie aj v jednoduchších
predajných automatoch, prípadne aj tam, kde
"najinteligentnejším" komponentom je mincovník
s vydávaním (napr. štvorcenové elektromechanické systémy).

        Modemová časť pre GSM/GPRS komunikáciu s centrálnym serverom je tzv. druhej generácie, t.j. umožňuje súčasnú aktívnu činnosť hlasového aj dátového kanála. Práve táto vlastnosť sa úspešne využíva pre vytvorenie efektívneho systému bezhotovostného platenia mobilom - presne v duchu základných požiadaviek pre jednoduché a rýchle spracovanie transakcií.

3. Popis platenia MT v systéme UMAtel

        Základný model činnosti je načrtnutý na obrázku nižšie. Pri identifikácii volajúceho (koncového zákazníka) sa využíva MSISDN SIM karty, pričom prakticky nedochádza k aktívnemu telefonickému spojeniu (t.j. "volanie" automatu je zdarma).

        Akonáhle je MSISDN kupujúceho dostupné, dochádza k prenosu požiadavky predaja cez sieť GPRS do telemetrického servera a odtiaľ (v prípade verejných systémov platenia) na platobný server. Tu sa zistí kredibilita zákazníka a podľa nastavených podmienok sa mu povolí predaj. Tento proces - vzhľadom na použitú technológiu GPRS a TCP/IP - je veľmi rýchly a kredit sa na automate objaví približne za 3-4 sekundy od rozpoznania MSISDN (garantovaných je do 5 sekúnd).
        Ak na automate dôjde počas určitej doby k voľbe nápoja, tento sa pripraví a vydá pre konzumenta. Informácia o vykonanej transakcii sa odošle na platobný server, kde sa zaznamená.  Rovnako sa na server dostanú aj záznamy o prípadných neúspešných predajoch (napr. keď za určitý časový limit nedošlo k voľbe tovaru, alebo výdaj sa z rôznych dôvodov - najmä technických - nemohol uskutočniť).